Engagemang och kostnadseffektivitet

Signifikants nisch är eftermarknadsprocesserna inom PLM och Signifikants tjänster är inriktade mot reservdelskataloger och eftermarknadsdokumentation. Vi är fokuserade på endast detta och gillar det verkligen!

Installationstjänster

Projektgenomförande. Integrationer. Utbildning.
Anpassningar. Manuell datainmatning. Signifikant tillhandahåller en smidig och effektiv implementation.

Signifikant erbjuder heltäckande tjänster för att säkra investeringen i en eftermarknadslösning.

Införande

Signifikants erfarenhet och processer möjliggör ett effektivt införande och snabb driftstart.

Migrering och manuell datainmatning

Signifikant erbjuder datamigrering eller, vid behov, manuell datainmatning med hjälp av medarbetare i Indien.

Portalutveckling

Signifikant säkrar att plattformen fungerar med existerande portaler eller tar ett helhetsansvar för hela eftermarknadslösningen.

Kundanpassningar

Alla organisationer kan ha specifika behov. Signifikant erbjuder anpassningar och ändringar – Plattformen stödjer kundunika funktioner.

Integrationer

Signifikant erbjuder rådgivning i att designa processer och tillhörande integrationer mot affärssystem, PLM eller web shop för att uppnå effektivt arbetssätt.

Utbildning

Workshops och utbildning för att komma igång eller för att utbilda ny personal.

Kundspecifik utveckling

Skapa en eftermarknadsportal baserat på Signifikants bibliotek av komponenter och manga års erfarenhet av att utveckla eftermarknadslösningar. Signifikant erbjuder IT-tjänster och outsourcing inom eftermarknad.

Hur ska vi hantera våra reservdelar för att skapa en strukturerad eftermarknadsdatabas? Hur ska vi hantera vår e-bom och bryta om den till en s-bom på ett smidigt sätt? Kan vi skapa maskinspecifika kataloger baserat på konfiguration, filtreringsregler eller andra aspekter? Hur ska vi hantera att återförsäljare bygger om våra maskiner och hur ska dessa modifieringar dokumenteras?

Det finns många ställningstaganden. Signifikant har erfarenheten att vara en partner för att skapa en riktigt bra eftermarknadslösning.

IT-tjänster

Signifikant erbjuder förstudier, process- och kravexperter, projektledare och genomförande av mjukvaruprojekt inom eftermarknaden.

 • Nischkompetens inom IT-stöd för eftermarknad och reservdelar
 • Unik know-how i modulär konfiguration, individanpassade reservdelskataloger och filtrering
 • Support av mycket erfaren personal

Integrationer och datamigrering

Integrera information från olika system eller migrera data från gamla lösningar för att säkra att supportorganisationen har tillgång till all den information de behöver för att serva kunder.

 • Bättre informationskvalitet
 • Ökad effektivitet
 • Mer tid att fokusera på strategiska affärsmål
 • Ökad kundnöjdhet och eftermarknadsförsäljning
 • Integrerad information

Kundspecifik utveckling och support

Ett team med exporter på IT-lösningar för eftermarknaden levererar eftermarknadslösning, exempelvis eftermarknadsportal.

 • Tillgång till experter inom IT för eftermarknad
 • Know-how baserat på många års arbete med reservdelskataloger och eftermarknadsinformation
 • Bibliotek av moduler för eftermarknaden
 • Ökad produktivitet i arbetet med IT-lösningar för eftermarknaden
 • Support av mycket erfaren personal
 • Frigöra tid från egen personal
 • Lägre TCO