Signifikant är en kostnadseffektiv IT-portal för produktdokumentation och en reservdelskatalog med orderhantering

Hitta rätt reservdel med några få klick

Signifikant

Hitta reservdelar och information

All produktinformation tillgänglig via några få klick eller genom enkel sökning. Illustrationer med hotspots, animationer och 3D-bilder.

Signifikant

Ersättningsartiklar

Hantera ersättningsartiklar och se till att användare kan hitta reservdelar även om de är ersatta.

Signifikant

Maskinkort

Visa maskinkort med Signifikant och låt användare se sina egna maskiner.

Signifikant

Inhämta feedback

Förbättra dokumentation genom enkel och snabb återkoppling från användare.

Signifikant

Tekniska uppdateringar

Distribuera tekniska uppdateringar och säkerställ att användare kan se dem.

Signifikant

Noteringar

Gör det möjligt för servicepersonal och användare att skapa sina noteringar i reservdelskatalogerna.

Signifikant

Språkstöd

Säkra att artiklar, information och dokumentation presenteras på rätt språk. Underlätta kommunikationen med översättningsbyrå. Applikationen finns i många språk.

Signifikant

Anpassningsbar

Signifikant's användargränssnitt är mycket enkelt att anpassa för att passa olika behov och företagsprofiler.

Signifikant

Online och offline

Publicera till webb, offlineinstallationer, laptop med synkronisering av informationer eller pdf:er.

Sälj mer reservdelar

Signifikant

Beställa reservdelar

Att lägga till reservdelar till en order kan inte vara enklare. Med ett gränssnitt som liknar vanliga e-handelsplatser så kommer kunder att känna igen sig direkt.

Signifikant

Orderhistorik

Se till att kunder kan se sin egen orderhistorik, lägga upp standardorders och se orderstatus direkt på webben.

Signifikant

Integrerade order

Integrera reservdelskatalogen med affärssystem, web shop eller annan lösning så kan orders läggas direkt i detta system. För en enklare installation kan orderläggning hanteras genom e-post.

Signifikant

Integrerade priser

Hämta priser och tillgänglighet direkt från ett affärssystem. Eller genom att automatiskt eller manuellt ladda upp Excelark.

Skapa och hantera reservdelskataloger på ett effektivt sätt

Signifikant

Skapa och hantera

Skapa kompletta produktkataloger för eftermarknaden. Hantera reservdelar och inkludera manualer, miljöinformation, serviceinstruktioner, utbildningsmaterial med mera.

Signifikant

Exportera/importera

Exportera eller importera produktinformation till andra system eller leverantörer. Exportera till XML, Excel eller CSV.

Signifikant

Publicera

Publicera eftermarknadsinformation inklusive reservdelar, manualer, serviceinformation, interaktiva utbildningar med mera.

Signifikant

Integrera med PLM, ERP och CMS

Importera kataloger, reservdelar, strukturer, sprängskisser, dokumentation och maskinkort från PLM, affärssystem, CMS eller andra system. Automatisera hela katalogproduktionen.

Signifikant

Data warehouse för eftermarknaden

Signifikant är designad som ett data warehouse för eftermarknadsinformation. Informationen kan kommas åt via olika klienter och via APIer.

Signifikant

Arbetsgrupper

Distribuerade arbetsgrupper dela information och arbeta mot samma databas.

Publicera teknisk dokumentation

Signifikant

Dokumentation

Komplettera reservdelskatalogen med komplett produktdokumentation. Eller använd Signifikant som ett webbibliotek för kundprojekt.

Signifikant

Tekniska uppdateringar

Distribuera tekniska uppdateringar med reservdelskatalogen och säkerställ att användare har tillgång till dem.

Signifikant

Rättigheter

Hantera rättigheter till information så att rätt typ av användare ser rätt saker.

Signifikant

Hantera översättningar

Signifikant hanterar översättningar av data och hanterar dokument på flera språk.